Sarkari Noukararu

ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಅರ್ಜಿ

ಬೆಂಗಳೂರು (10-11-2023): ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಅರ್ಜಿ.

ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ..,

Share This