Online ನಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಐಡಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ: ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಆದೇಶ

ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರುವ ನೌಕರರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಲು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ.

 

ಸದರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅದೇಶ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

KGID online proposal

Click here to download order.

KGID online proposal

Leave a Reply

%d bloggers like this: